Lhůty a termíny revizí elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 - revize elektro  a elektrospotřebičů, revize výpočetní a kancelářské techniky a revize el.  nářadí

 www.revize-elektrospotrebicu.cz


A b . c o n t r o l . s e r v i s
z k u š e b n í . a . t e s t o v a c í . s e r v i s


T

Lhůty


  
  Úvod
  Lhůty revizí
  Ceník
  Kvalita služeb
  Kontakt
  E-mail
  Mapa stránek

 
ČSN 33 1600 ed.2 /2010 - Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

Jedná se o elektrické spotřebiče včetně elektrického ručního nářadí připojované k síti pohyblivým přívodem, kterých je možno se při provozu dotýkat nebo které se přímo drží v ruce. Jedná se o rozsáhlý sortiment elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely, elektrická svítidla, zařízení informační techniky, přístroje spotřební elektroniky, elektrické a elektronické měřicí přístroje, laboratorní přístroje a další elektrické spotřebiče obdobného charakteru. Tato norma stanovuje postupy:
- revizí na všechny uvedené elektrické spotřebiče po jejich opravách nebo úpravách před předáním uživateli,
- kontrol a revizí na uvedené spotřebiče užívané v pracovním procesu, užívané ve veřejně přístupných prostorech a na spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli.

Stanovené lhůty revizí jsou v ČSN 33 1600 ed.2 odvozeny od způsobu a místa jejich užívání. Z tohoto hlediska je provedeno rozdělení elektrických spotřebičů do 5 skupin:

Skupina A - spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli nebo přímému uživateli.
Skupina B - spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.)
Skupina C - spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
Skupina D - spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely atp.)
Skupina E - spotřebiče používané při administrativní činnosti

Je elektrizující navštívit casino online, naleznete tam spoustu zajímavých her!

Lhůty pravidelných revizí elektrických spotřebičů:

Skupina elektrických spotřebičů

spotřebiče držené v ruce

přenosné  spotřebiče

Revize

Revize

A

Vždy před jejich vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání

B

Třídy I

 1x za 3 měsíce

Třídy II a III

 1x za 6 měsíců

 1x za 6 měsíců

C

Třídy I

 1x za 6 měsíců

Třídy II a III

 1x za 12 měsíců

 1x za 24 měsíců

D

Třídy I

 1x za 12 měsíců

Třídy II a III

 1x za 12 měsíců

 1x za 24 měsíců

E

Třídy I

 1x za 12 měsíců

Třídy II a III

 1x za 12 měsíců

 1x za 24 měsíců
Působnost po celé ČR

  Woko hlídá za Vás

Dopravné paušál: 290,-Kč

NAVRCHOLU.czPočítadlo.cz